Intro do příběhu

Poznámka DMa

Letos se můžete těšit na nové kulturní pozadí, na rasy z monster manuálu, které ovšem budou mnohem sofistikovanější a mnohem více kulturně založené. A co je hlavní..RP se meze opět nekladou.

REÁLIE SVĚTA

Ztracené záznamy neznámého dobrodruha 

Vydali jsme se sem, na prastarý, nádherný, ale velmi smrtící kontinent. Jen dnešního dne se nás prales a jeho obyvatele pokusili sežrat asi třikrát.. Fauna i flora zde dosahuje nevídaných rozměrů. Není divu, že tolik předešlých expedic ztroskotalo nebo se jejich účastníci vrátili sotva živí. Legendy mluví o velkém bohatství a džunglí zarostlé obrovské říši. Mýty mluví o i o jakýchsi  mohutných, lidem podobných bytostí. Možná to byl vliv Fey a síly, že zde vše dorůstá takových velkých rozměrů.

Během  našeho putování jsme se setkali s různými druhy neznámých bytostí či zvláštních ras lidí. Obchodovali jsme se vším možným, jen abychom přežili v tomto pro nás nehostinném prostředí.

Při pozorování těchto bytostí, jsme si všimli, že ty největší byly rozděleny do šesti velkých skupin – klanů. Kromě nich tady žilo mnohem víc menších různorodých skupin, které bývaly často mnohem nebezpečnější.

Klan Atakapa (vládnoucí klan) – lizardfolks

Není snadné pochopit jejich chování, ještěří lid neprojevují emoce jako jiné  teplokrevné rasy. Jejich hlavním posláním je ochrana pralesa, to je jejich náboženství, to je jejich čest. Vnímají vodu jako zdroj všeho živého a tak ji také uctívají, Vládnou všem vodním plochám pralesa. Samotné hlavní město  Quetzalkoat se rozkládá ve středu obrovského pralesního jezera. V tomto městě sídlí hlavní moc a sílu klanu a již po tři generace stojí v jeho čele ro Atakapa. Vládnoucímu rodu je pak k ruce rada sestavená ze zvolených zástupců ostatních rodů tohoto klanu. 

Těžko odhadnout, proč ještěří lidé přemýšlejí jinak, zda je od nás odlišuje jejich studenokrevnost či prostředí, ve kterém žijí. Dokáží nehybně stát celé hodiny a pozorovat své okolí

Nikdy jsem neviděl jediný pohřeb. Svým padlým v boji prokazují čest, tím, že je snědí, navrací tak jejich sílu zpět živým: Své mrtvé vrací lesu, je ctí odevzdat těla rostlinám a zvířatům. Podobné zvyky jsme vypozorovali i u ostatních klanů.

Klan Huron – Hobgoblini

Tito inteligentní goblinoidi ovládají sílu a kouzlo ohně. Jsou úžasní řemeslníci, vrcholem jejich umění jsou jejich stromové  a  pozemní pevnosti. Jsou neskutečně vynalézaví v způsobech, jak vyzrát nad nepřátelským prostředím. Oceňovali a obdivovali jsme jejich válečnický um, taktiku a rafinované způsoby boje.

Za každým jejich činem bylo znát organizovanost, disciplínu, sílu velení.

Stejným způsobem pracují i s magií, promyšleně, netradičně a pro nás velmi nezvykle, ale velmi efektivně, měli bychom se od nich co učit, Tak jak je  drsné prostředí kolem nich, tak je  drsné i jejich chování k sobě navzájem. Chyba se netoleruje, ale vždy se trestá, a brutálně.

Klan Šájen – Goblini

Klan malého národa, obývající převážně nory v podzemí, v kořenech či dutinách stromů.

Chovají zvířata  a ovládají převážně přírodní čili druidskou magii. Přes svůj malý vzrůst zdatně a úspěšně čelí  drsnému prostředí, hlavně díky úžasné obratnosti a odolnosti, jsou velmi společenští.

Kromě vzhledu ničím nepřipomínají gobliny, které známe z našich krajů, zloděje, spodinu společnosti. Zde se krádež rovná  zradě a znamená smrt. Tady musí  spoléhat jeden na druhého a zloději či lupiči nemá v klanu své místo. Pokud by měl někdo pošpinit svým nečestným jednáním jméno svého kmene, jeho soukmenovci nad ním sami vynesou jednoznačný rozsudek  smrti. Zdejší goblini jsou čestní, ale drsní.

Klan Sathú – Tabaxi

Mazaní a lstiví kočkolidi, nerespektující žádná společenská pravidla, řídící se heslem: „Co se mi líbí, to je moje.“ Jejich příbytky se ukrývají v korunách stromů, kde si kočkolidi budují  celé vesnice a kde jsou chráněni před pozemními predátory. Jako každá kočka, i tito lidé milují hry, honičky, lov, vše, při čem mohou uplatnit svou obratnost, mistrné plížení a rychlý pohyb lesem. Jsou nestálí, nezdrží se dlouho v klidu či na jednom místě a většinou se pohybují  korunami stromů. Na zem se vydávají pouze, když dole něco nutně potřebují. Jsou veselí, živí, impulsivní, ale i ochotni naslouchat moudrostem. Zákony lesa jsou pro ně posvátné.

Klan Brúleú – Bugbear 

Rozděleni do Tlup: Rudý tesák, Zběsněnci, Oko Lesa, Barsuk

Nejagresivnější a nejbojovnější klan, s kterým  jsme měli možnost se potkat. No popravdě, ani jsme se o to moc nesnažili, nebylo o co stát. Inu kdo by toužil po setkání s orkem zkříženým s obrem, Viděli jsme je v hlavním městě Quetzalkoatl. Při pohledu na nás, na naši výšku, bledou a jemnou kůži propukali v řehot  a mlátili se do stehen.

Jednotlivé rodiny tvoří  samostatné tlupy, které se různě potulují po svém teritoriu, obývají  příležitostné úkryty jako skalní  převisy, jeskyně. Dravě a s chutí po boji se vrhají do hlubin pralesa, který denně vyzývají k souboj na život a smrt. Holedbají se tím, že jsou drsnější než prostředí kolem

Součástí každé tlupy je moudrý či stařešina, který řídí činnost celé rodiny.

Nikdy jsme je neviděli v jejich přirozeném prostředí, ale slyšeli jsme spoustu historek o jejich rituálech spojených se zemí a ohněm.

Tlupa Krík (Také známí jako padlí) –  Kenku

Kenku jsou nejmenší a nejstarší klan tohoto kontinentu. Klan se zašlou slávou.  Ptačí lidé toho zažili už opravdu hodně..

Dřív mocný a významný klan, dnes už pomalu vymírá. Každým setkáním s příslušníkem tohoto rodu se cítíte být poctěni, odraz jejich Inteligence a moudrosti jako by dopadl i na vás. A to i přesto, že neovládají naše umění řeči. Dokáži pouze vokálně napodobovat naše verbální projevy.

Když jsem pátral po jejich minulosti, dozvěděl jsem se, že kdysi sloužili mocným tohoto kraje, kteří prokleli je i jejich potomky,  a když tito mocní padli, padli s nimi.

Dnes obývají skrytá zákoutí měst a vesnici ostatních klanů.

ÚVOD DO PŘÍBĚHU

Historie a současnot klanu Akapai

Vzácné zlatavé zbarvení šupin první královské dcery byl dar boha a vůle lesa. Rod Atakapa byl předurčen ujmout se moci a sjednotil menší tlupy do stejnojmenného klanu.Nastolili období relativního míru a prosperity mezi dalšími klany a obyvateli lesa. Nepřátele a odpůrci byli podrobeni, zabiti nebo vyhnáni. .

Poslední ze svého roku, byla  mocná královna Arathé Akapai. Přísně a pevně držela v rukou otěže své vlády, dokázala srovnat bojechtivé tlupy klanu Brúleů, spravedlivě vyřešit všechny spory a udržet nepřátelské klany mimo svá území. Svými poddanými byla uctívána a milována jako jejich tvrdá, ale spravedlivá ochránkyně  výborná válečnice.

Před 5 lety se v lesích objevila noční bestie, alfa predátor, který ničil vše, co mu přišlo pod pařáty, Král Xoloth a královna Arathé vyhlásili na tuto bestii legendární lov. Rok trvalo, než se jim podařilo na bestii vyzrát  a zahnat ji do pasti. Ta se však nakonec stala osudnou nejen netvorovi, ale i králi Xolothovi a bestie unikla

Dalších 5 let pak vládla královna sama. O nápadníky nikdy nouzi neměla, i když jejich žádost o ruku mnohé z nich stála život. Nikdo z nápadníků nebyl schopen vyrovnat se královně v boji, porazit ji či dokonce zajmout. Tělo a krev odmítnutých nápadníků byly věnovány lesu a srdce bohům. A královna dál zůstala osamocena na trůnu a vládla stále tvrději a důsledněji.

Před rokem se rozšířily zvěsti, že se noční bestie vrátila. Ihned se pod vedením královny vydala výprava na lov. Triumfální návrat královny s hlavou bestie, která dodnes zdobí trůnní sál, byl zkalena smutkem ze ztráty mnoha bojovnic a bojovníků.

Pár měsíců na to královna zmizela spolu se svými věrnými neznámo kam.

Trůn nyní zeje prázdnotou a zemi postupně ovládá smutek, zmar a chaos, lid je zmatený a zraněný.  Jak je může opustit bohy zvolená královna?

Moci se ujala rada moudrých  a vyslala již několik skupin nalézt ztracenou část klanu a jejich královnu. Bohužel se nikdo nevrátil.

Byl-li život v pralese už předtím drsný a podroboval každý den své obyvatele náročným zkouškám, poslední roky je přežití v pralese jsou téměř nemožné.

Mezi kmeny se hovoří o tom, že éra vlády klanu Atakapa končí. Hovoří se také o temném proroctví. Vůle lesa a bohů se od nich odvrátila a rozhodla se je zahubit. Nerodí se noví potomci, kdysi mladá a mocná města pomalu vymírají. Zvířata jsou stále více agresivní, ztrácejí poslední známky strachu z lidí a začínají je lovit. Stále častěji se objevují zprávy o dříve bezpečných vesnicích, které dnes napadají smečky vzteklých zvířat. Strach a úzkost ovládá všechny, prázdný trůn vyvolává bolest a vztek

Moudří se rozhodli k zoufalému kroku, vyšlou výpravu, která bude mít za úkol najít proroka, který byl vyhnán klanem Atapaka při jeho nástupu na trůn. 

Vy jste ti, kteří byli Moudrými vybrání a vyzvání k nalezení proroka.

Vy jej musíte požádat o odpuštění a o radu,

A vy musíte najít naši královnu.

Ve vašich rukou je osud našeho světa.

Jen vy nás můžete zachránit

Vaše poslání je vašim břemenem a tíží vás strach z neúspěchu, ale jdete, protože musíte jít.