Předválečné období a Velká válka

War (4 b.w. až 0 a.w.)
Země samozřejmě zažila mnoho válek a bitev. Jen jedna válka si však vysloužila takové místo v dějinách aby se od ní datovalo počítání moderního kalendáře. Jen jednu válku si lidé představí, pokud se řekne jednoduché a prosté slovo „Válka“.
Politická a ekonomická situace v letech 15 b.w. až 4 b.w. běžela po spirále k apokalypse.

15 b.w. – Elfí císař vyhlašuje „svatou zem“ (ainamar) a ruší tím všechny předchozí dohody o rozdělení území. Vztahy s ostatními zeměmi jsou v ohrožení. Vypjatá je situace především s trpasličím královstvím Khazad-ankor, které mělo s elfí zemí Yára-Tauri staletí nevyřešené spory o některá pohraniční území.
14 b.w. – Khazad-ankor je napaden císařským vojskem a dochází k obsazení několika trpasličích obchodních uzlů. Na pohraniční části území Khazar-ankoru (asi 10%) vzniká protektorát pod nadvládou elfího správce.
13 b.w. – Kahzad-ankor uzavírá spojenectví s několika guberniemi z východní říše a společnou silou poráží velkou část elfí armády. Zbytek armády prchá zpět do Yára-Tauri. Barbarská vojska a část trpasličích jednotek pronásleduje nepřítele hluboko do hvozdů. Dochází k vypalování rozsáhlých částí hvozdu, vraždám, znásilňování a chaosu.
12 b.w. – Barbarské kmeny z východní říše plundrují elfské hvozdy. Občasné nájezdy však neminou ani Khazad-ankor či Firyarnor. Barbarské armády bez kontroly velkého vládce si berou svou daň všude, kde se jim zrovna zachce. Jedině Erum je před barbary zatím v bezpečí. (Erum se dokázal vždy dohodnout s každým, barbarů nevyjímaje)
11 b.w. – Elfí císař žádá vojenskou podporu od Firyarnoru. Podpora je přislíbena, ale nakonec nedorazí včas a v plné síle v důsledku jiných nutných vojenských intervencí na vlastním území. Později je Firyarnor společně s Erumem obviněn elfím císařem ze zrady neboť Firyarnor neutrpěl zdaleka takové ztráty jako Yára-Tauri
10 b.w. – Ve východní říši naplno propuká občanská válka. Rozpory nad rozhodnutími velkého vládce, zapojení se některých gubernií do sporů jiných zemí a celkově oslabená pozice velkého vládce v důsledku samostatných akcí některých gubernií vede k totálnímu rozpadu říše.
9 b.w. – V důsledku občanské války ve východní říši dochází ke stáhnutí barbarských armád na východ. Elfí císařská armáda získává nazpět většinu ztraceného území. Firyarnor obnovuje východní pohraničí. Dochází ke sněmu Krále Firyarnoru, elfího císaře a trpasličího krále. Za místo sněmu je jako neutrální území vybrán Erum (což se později ukáže jako nešťastné). Dochází k dohodě a ukončení bojů.
5 b.w. – Východní říše je rozdělena na 2 velké celky. Většina gubernií se odtrhla, vytvořila federaci a zavrhla velkého vládce. Začínají přípravy největšího barbarského tažení směrem na západ.
4 b.w. – Vztahy západních zemí jsou na bodu mrazu. Nově korunovaný elfí císař hodlá revidovat veškeré smlouvy a obchodní vztahy s Firyarnorem, Khazad-ankorem a Erumem které vznikli ke konci vlády jeho zesnulého otce. Na politické scéně se přetřásají staré křivdy. Khazad-ankor je obviňován z válečných zločinů během pohraniční války. Firyarnor je osočován ze spolčování s východní říší a je mu dávána za vinu zejména poválečná situace. Je předloženo několik dokumentů, které mají usvědčit Erum z porušení poválečných dohod a zejména obchodních embarg uvalených na východní říši. Elfí císař odmítá znění dohody z Erumského sněmu (9 b.w.) a požaduje nová jednání. Pořádá sněm ve svém paláci, na který pozve všechny zúčastněné strany.
Král Khazad-ankoru odmítá pozvání na jednání a odmítá revidovat poválečná uspořádání dohodnuté na Erumském sněmu. Preventivně posiluje vojenské jednotky na hranicích s Yára-Tauri.
Král Firyarnoru posílá na sněm zástupce a omlouvá se pro vážný zdravotní stav.
Erum zprvu sněm odmítá, ale nakonec posílá také svého zástupce.
Elfí císař bere jako urážku neúčast Khazad-ankoru na jednáních a vyslání pouhého zástupce Firyarnoru, který nemá mandát k žádnému důležitému rozhodnutí.
Zástupce Erumu je krátce po příjezdu doprovozen eskortou do privátních komnat (eufemistické označení pro vazbu).
Mezitím se u východního pobřeží vyloďují armády federativních gubernií. Jedná se o největší vojenské tažení v historii.
Příliš pozdě si Firyarnor a Khazad-ankor uvědomují, že svolání sněmu byl jen zastírací manévr ze strany elfího císaře. Když se u pobřeží potkají generálové Yára-Tauri a federativních gubernií nejde o vojenský střet, nýbrž o strategickou poradu nad vojenskou mapou.
Válka začíná ….

Válka (4 b.w. až 0 a.w.)
Spojené armády Yára-Tauri a federativních gubernií útočí s devastujícím účinkem na Khazad-ankor ze severu kam se armáda přepravila pomocí dlouho připravovaných magických rituálů. Trpasličí vojsko, které je zároveň napadeno na jihu speciálními jednotkami elfů se nestačí včas vrátit. Khazad-ankor se rozpadá během několika dnů, zbytek poslední armády sevřený ze tří stran nemá šanci se ubránit přesile elfích ostřelovačů a barbarské hordy. Obyvatelé jsou masakrováni nájezdy nekontrolovaných skupin barbarů. Zachránila se jen část obyvatel, která dokázala prchnout hluboko do hor.
Po vypořádání se s nepřítelem na severu se císař i s armádou vydává k hranicím Firyarnoru kde chce s armádami za zády vyjednávat přímo s králem Firyarnoru o „novém uspořádání“.
Na hranicích ovšem naráží na spojené armády Firyarnoru a velkého vládce. Firyarnor pomocí spojenců z Erumu kontaktoval již dávno velkého vládce a dohodl s ním podmínky vojenské spolupráce. Velký vládce rád za velice štědrou odměnu přistoupil na možnost vypořádat se s vlastním nepřítelem v podobě federativních gubernií.
Na hranicích Yára-Tauri a Firyarnoru se tak střetnou dvě největší vojenské síly. Z počátku se zdálo, že konflikt bude vyřešen mírovou cestou a armády se po několika dnech jednání rozpustí. Není dnes již přesně jasné, zda první bitvu začali znepřátelené gubernie východních říší, nějaký příliš horlivý plukovník na jedné či druhé straně anebo jen chyba v obtížné komunikaci mezi jednotlivými generály tolika obrovských armád. Pátý den ráno však začala největší bitva armád v historii lidstva.
Známé vojenské strategie selhávali. Generálové jednotlivých armád byli bezmocní a bez relevantních informací se nedokázali správně rozhodovat. Bojiště bylo tak obrovské a průběh tak chaotický že z jednotlivých pozic nebylo vůbec zřejmé jaký je průběh celého konfliktu. Nakonec většina generálů na obou stranách dala pokyn k ústupu. V následujících dnech se obě strany konfliktu přizpůsobili vzniklé situaci. Firyarnor rozdělil svojí sílu do několika autonomních celků a ty nechal částečně operovat na své hranici a část poslal na území Yára-Tauri zabrat lepší pozice a přerušit zásobování nepřátelských armád. Armády elfího císaře se stáhli hlouběji do hvozdů, kde připravili rituál k magickému přesunu až za obrannou linii protivníka. Armády federativních gubernií byli vyslány aby dělali to, co umí nejlépe. Barbaři plenili vesnici za vesnicí a uvrhali v chaos celý Firyarnor. Zálohám královské armády Firyarnoru společně s armádami Velkého vládce a několika elitním jednotkám z Erumu se postupně začalo dařit odrážet jednotlivé výpady federativních gubernií, ale nedokázali udržet krok s chaotickými nájezdy jednotlivých skupin barbarů, do kterých se armády postupně rozdělovali a které jednali a rabovali samostatně. Firyarnor se postupně rozpadal na menší celky a samostatné ostrovy které dokázali odolat obléhání. Velká část Firyarnoru patřila barbarským hordám. Nakonec se musel stáhnout i zbytek královských armád ze severu aby pomohl Firyarnor stabilizovat. Část armád velkého vládce byla poražena a část zradila a přidala se na stranu federativních gubernií a plenila Firyarnor. Na severu se zatím připravovala k ofenzivě elfí armáda.
Roku 1 b.w. bylo již téměř rozhodnuto o porážce Firyarnoru. Země byla obléhána barbarskými hordami. Byl očekáván přesun armády elfího císaře, která zasadí poslední úder. Khazad-ankor odmítl žádost o pomoc a velký vládce požadoval větší odměnu a postoupení větší části území za další pomoc. Dokonce i Erum, který byl po dlouhá staletí doslova přístavem neutrality a bezpečí lehl z velké části v plamenech při jednom z brutálních nájezdů barbarů.
Byl to právě Erum jehož zástupci přesvědčili velkého vládce k poslednímu válečnému tažení. O podrobnostech dohody se dodnes vedou spekulace.
Zničehonic začala císařská vojska ztrácet pozice. Generálové Firyarnoru jakoby dokázali předpovídat pohyby nepřítele a reagovat na ně dříve a efektivněji než kdykoliv před tím. V průběhu několika měsíců Firyarnorské armády zahnaly císařská vojska hluboko do hvozdů. Barbarské armády utrpěli několik obrovských a zničujících porážek za sebou a stáhli se na dálný východ. Za nedlouho potom se stáhnula také vojska velkého vládce. Ve východních říších vypuklo několik nových a ještě větších občanských válek.
Poslední baštou obrany elfích armád se stal císařský palác a hlavní město ukryté v hlubokých hvozdech. Firyarnorská armáda neměla šanci čelit protivníkovi v takovém prostředí. Navíc elfí armáda zde mohla naplno použít druidí magii a další taktické výhody těžko použitelné na „klasickém“ bitevním poli. Na druhou stranu pro Firyanorskou armádu to bylo prostředí nanejvíce nevýhodné.
Přesto se při poslední bitvě Války podařilo přemoci obranu nepřítele a dobít císařský palác. Firyarnorské speciální jednotky měli naprosto dokonalé informace o obraně a rozmístění nepřátelských sil. Císařský palác a celé hlavní město zachvátili během několika minut plameny. Elfí armáda neměla kam ustoupit. Generálové panikařili, když zjistili, že všechny únikové cesty jsou obsazeny. Arcidruidi a elfí mágové umírali v plamenech s vyděšeným výrazem, když zjistili, že jejich přenosová magie nefunguje. Ke konci války bylo obviněno z velezrady a popraveno několik císařských generálů.
Poznámka : Jako agenti jednotlivých říší (hráči) víte, že za naprostou převahou Firyarnoru  stojí práce spáčů. To je ostatně i důvod proč se spáči dostali do tajných služeb všech říší. Ale jako řadový agent nemáte šanci zjistit, jaká přesně role to byla.

0 a.w. –
Válka končí. Dochází k novému uspořádání sil.

Khazad-ankor – Obnovuje se království a přeživší postupně osidlují celou říši i pohraniční oblasti. Ke konci války dokonce obsadí a později si také nárokují i malou avšak strategicky důležitou část Yára-Tauri.

Firyarnor – Nárokuje si rozsáhlá území Yára-Tauri a postupně je mění a osidluje. Postupně si upevňuje pozici říše s největší profesionální armádou na světě.

Yára-Tauri – Nemá moc možností jak zabránit novému rozdělení sil. Elfí císař je nahrazen radou starších, která později pomůže dosadit nového císaře. Ten se distancuje od akcí svého předchůdce a oficiálně se omlouvá za postup Yára-Tauri v celém konfliktu.

Erum – Utrpěl zdaleka nejmenší škody ze všech stran konfliktu. Během několika let se obnovuje většina částí města. Jedná se o největší obchodní uzel a technologické centrum světa.

Federace – Několik gubernií se odtrhne od federace a přísahá věrnost velkému vládci a další se naopak přidají k federaci. Po skončení občanských válek a ztrátě nespočtu životů se situace stabilizuje. Federace uzavírá mír s velkým vládcem a dochází k dohodám o vyrovnání územních a materiálních nároků. Federace není nadále považována za součást východní říše.

Východní říše – Získává od Firyarnoru malou část území jako výplatu za válečnou pomoc. Díky odměnám z válečné spolupráce s Firyarnorem a Erumem a také válečné kořisti kterou si velký vládce přivezl se východní říše stává velice bohatým a lukrativním obchodním spojencem.