Politická uskupení

Yára-Tauri (starobylé lesy)
Systém : („něco jako“ Konstituční monarchie. Po člověka těžko pochopitelné a popsatelné)
Rozloha : ???
Obyvatelé : 95% Elf, 3% Half-Elf, 2% Human, <1% ostatní
Nejstarší známá říše. Většina je tvořena hlubokými hvozdy. Pro vnějšího, a často i domácího, pozorovatele složitý systém vlády. Na jedné straně existuje rada starších, tvořená převážně arcidruidy, která se stará o dodržování tradic a dlouhodobý vývoj říše. Na druhé straně existuje císař, který říši spravuje podobně jako klasický monarcha. Systém vzájemného ovlivňování rady starších a císaře je však postaven spíše na zvykovém právu a tradicích než čemkoliv jiném a jeho jemné nuance jsou příliš složité i na většinu elfích šlechticů, kteří se v daných kruzích pohybují. Říše prochází v současnosti mnoha změnami a zotavuje se pozvolna z Války. Většina velkých měst včetně hlavního města říše bylo během Války kompletně zničených. Během Války bylo také zničeno téměř veškeré kulturní dědictví.

Khazad-ankor (trpasličí panství)
Systém : Monarchie
Rozloha: ???
Obyvatelé : 70% Dwarf, 10% Gnome, 10% Halfling, 8% Human, 2% ostatní
Druhá nejstarší známá říše. Říše je rozdělena do mnoha malých panství tzv. Ankor. Každému panství vládne Uzbad (pán, lord). Panství se skládají do větších celků tzv. gabil-ankor, kterým vládle gabil-Uzbad a pod která většinou spadá posádka jednoho či více „throng“ (velké vojenské seskupení, armáda). Celé říši potom vládne král tzv. Khazad-Uzbad (trpasličí pán, lord).
Velká část říše (neznámo přesně kolik) se nachází v podzemí a to především v jeskyních hluboko v horách. V říši se dobře daří obchodu všeho druhu. Zejména dobře se zde ale daří všem odvětvím těžby a zpracování běžných i vzácných kovů. Khazad-ankor je zdaleka největším celosvětovým dodavatelem vzácných kovů a drahých kamenů.

Firyarnor (z elfštiny zem smrtelných lidí)
Vznik : První formování okolo 2000 b.w.
Systém : Monarchie
Rozloha : ???
Obyvatelé : 70% Human, 15% Half-Elf, 7% Dwarf, 4% Elf, 4% ostatní
Pravděpodobně nejsilnější a nejmodernější vojenská síla.
Ve Firyarnoru momentálně žijí největší skupiny ostatních národů z různých koutů země. Poválečné trauma je zde občas ještě patrné, ale v podstatě je země již obrozena a na začátku nového velkého růstu. Většina bohatství a důležitých událostí je soustředěna do hlavního města, případně větších měst v jednotlivých hrabstvích. Na venkově žijí lidé s vlastními problémy a vysoká politika domácí či dokonce zahraniční je většinou vůbec nezajímá. Jediné co lidi na vesnicích dokáže z politické situace zvednout ze židle jsou různé kočovné tlupy všemožných ras a národů které se v kraji usadili po Válce a živí se převážně pytlačením a občasnou drobnou krádeží. Víc si však většinou nedovolí, protože nedávná velice přísná královská nařízení ukládají za zločiny velice přísné tresty.

Erum (z elfštiny kde „erumë“ znamená poušť)
Vznik : Městský stát jenž se oddělil od Firyarnoru roku 173 b.w.
Systém : z 90% anarchokapitalismus
Rozloha : cca 100km2. (Město + malé území okolo města)
Obyvatelé : 55% Human,10% Half-Orc,8% Half-Elf,7% Gnome,7% Halfling,5% Dwarf,4% Elf,4% ostatní
Nejbohatší město a největší obchodní uzel známého světa. Ve městě vládne tvrdý kapitalismus jen s minimem regulací v podobě rady. Na pořádek ve městě dohlíží hlavně 3 velké soukromé „pojišťovny“, které mají město rozdělené na 2 větší části a 1 menší v podobě přístavu a okolí. Člověk se zde o sebe musí buďto postarat sám anebo platit „licenci“ některé pojišťovně. Pokud se někdo s licencí dostane do problémů musí se obrátit na příslušnou pojišťovnu. Pojišťovny mají dostatek agentů na udržení pořádku ve městě a provozují také velkou část městské gardy.
Za dostatek peněz a při dostatečné opatrnosti se zde dá sehnat naprosto cokoliv. Sídlí zde největší škola arkánové magie a moderní vědecké instituty. Říká se, že se správným obnosem peněz zde může člověk rozpoutat nebo ukončit válku na druhém konci světa v přestávce mezi dvěma zážitky v nejluxusnějším nevěstinci světa.
Prakticky žádné daně či veřejné služby nebo regulace neexistují. Pouze „rada“ města vydává občas určité vyhlášky, které však regulují převážně zahraniční styk (důraz na jednotné postavení Erumu neboť zahraniční partneři se nedokáží často orientovat v tom, jak funguje anarchokapitalistický systém ve městě).
– Funkce v radě lze získat ve svobodných vážených volbách všech občanů. Hlasy voličů jsou váženy ekonomickým statusem daného voliče.
– Občanství lze získat složením příslušného obnosu do kasy města a zároveň doložením vlastnických práv k nemovitosti či smlouvy o pronájmu nemovitosti nacházející se ve městě.
– Děti narozené občanům se po dovršení 20 let stávají občany, pokud je rodič občan nevydědí.
– Občan ztrácí občanství, pokud po dobu 1 roku nevlastní nemovitost či není v pronájmu.
– Občanství má vliv pouze na volební právo a nic jiného. Dokud máte dost peněz a/nebo jste schopní se o sebe postarat tak jste všude v Erumu vítáni jako … erumští.

 Východní říše
Systém : Demokracie / Monarchie
Rozloha : ???
Obyvatelé : 25% Human, 15% Half-Orc,15% Dwarf, 45% ostatní
Východní říše je název pro mnoho gubernií sjednocených pod vládou jednoho velkého vládce. Každá gubernie má vlastního vládce (monarcha). Všechny gubernie tvoří východní říši. Říší vládne tzv. Velký vládce. Funkce vládce gubernie je dědičná. Nový Velký vládce je však po smrti volen vládci jednotlivých gubernií. Období po smrti Velkého vládce je vždy velice turbulentní a dochází v něm často k velmi silnému „vyjasňování“ pozic na politické scéně říše. Zvolení Velkého vládce však vždy přináší mír a stabilitu. Vedle federace, která se od východní říše oddělila během Války, disponuje říše druhou nejpočetnější vojenskou silou. Jedná se sice stále o hrubou sílu a výcvik jednotek nelze srovnávat např. s profesionální armádou Firyarnoru, ale díky lepší organizovanosti říše než má např. Federace nelze armády východní říše rozhodně podceňovat.

Federace
Vznik : 10 b.w. až 0 a.w.
Systém : Federace gubernií. Každá gubernie má vlastní systém (demokracie, anarchie, monarchie, republika atd. V podstatě se zde dá najít cokoliv)
Rozloha : ???
Obyvatelé : 25% Human, 15% Half-Orc,15% Dwarf, 45% ostatní
Federace vznikla oddělením velké části gubernií od východní říše ke konci první invaze do západních zemí. Konečné formování proběhlo na konci Války. Jednotlivé gubernie mají vlastní politické systémy a situace ve většině z nich je stále velice turbulentní. Jednání celé federace jako celku se nedá popsat ničím jiným než slovem „chaos“. Teoreticky má rozhodování probíhat na tzv. shromáždění kde zástupce každé gubernie má právě jeden hlas. Každá gubernie vyšle svého zástupce a ten na shromáždění rozhoduje. Vnitřní uspořádání v jednotlivých guberniích se na shromáždění neřeší. V praxi ovšem velice často dochází k situaci, kdy není jasné kdo je zástupcem dané gubernie, kdo má hlasovací právo a koho vlastně zastupuje. Pokud v dané gubernii například dochází právě k politickému převratu tak není jasné, zda zástupcem gubernie je vyslanec krále, či zástupce lidu za republiku, nebo dokonce zda se gubernie nerozdělí na dvě části apod. Na shromáždění se tak často řeší právě politická situace jednotlivých gubernií a vzhledem k horkokrevné povaze zúčastněných „politiků“ končí často taková jednání nejednou zkrvavenou čepelí.
Mohlo by se tak zdát že Federace je jen banda barbarů co se nedokáží na ničem dohodnout. Avšak tuto sílu nelze podceňovat, neboť spojené armády Federace jsou nejpočetnější vojenskou silou známého světa. V minulosti již Federace prokázala, že se přeci jen dokáže dohodnout a bojovat společně na jedné straně. Každá světová mocnost se děsí momentu, kdy se to bude opakovat a armády Federace si k plenění vyberou právě jejich říši.